Rådmannen anbefaler å si ja til Kistefos-kafé: – Trygt å vite at kommunen er på vår side, sier direktøren

Rådmannen i Jevnaker anbefaler å si ja til kaféutvidelse på Kistefos, til tross for at riksantikvaren og fylkeskommunen sier nei.