Vrakfunn i Røykenvik: – Mer enn røye i Randsfjorden, sier finner

Denne uka ble det funnet et vrak av en stålbåt hardpakket med ved i Røykenvik. Den er enda ikke indentifisert, drar du kjennskap på den?