122 kjøretøy kjørte gjennom laserkontrollen, og av disse fikk syv sjåfører utstedt forenklede forelegg. Høyeste hastighet var 86 km/t i 70-sonen, som Varingen rapporterte om i går.

Det er forholdsvis ofte kontroller ved Jordstasjonen, og en del av Varingens lesere har reagert på at politiet ikke avholder kontroller der flere folk ferdes. Vi spør Kai Voldengen, politiinspektør og distriktsleder ved UP-distrikt Øst og Innlandet politidistrikt.

– Det medfører ikke riktighet at vi står på samme sted hver gang, sier han til avisa Varingen.

– Imidlertid er det slik at vi har hyppigere kontrollvirksomhet enkelte steder enn andre. Det kan være flere grunner til dette, for eksempel kjøreadferd (fart/rus/adferd) og ulykkesfrekvens, for å nevne noe.

– UP-patruljene er godt kjent i sitt alfaområde og har gjennom erfaring dannet seg et bilde av dette, sier Voldengen.

UP-distriktet er svært stort geografisk og dette gjør at vi ikke har mulighet til å imøtekomme alle kontrollønskene vi mottar. Det vurderer og priotriterer vi i hvert enkelt tilfelle.

LES OGSÅ: Væpnet aksjon i Gran sentrum

Per 2. august 2022 har 72 mennesker mistet livet i trafikken ved utgangen av juli. Det er en markant økning mot de syv første månedene i fjor, da 40 personer omkom i trafikken, skriver politiet på sine nettsider.

– Hvorfor er det så mange kontroller der det knapt er mennesker som ferdes og det er få avkjøringer?

– "Aksjon grønne veier" er politiets aksjonsuker som pågår i løpet av sommeren. Hensikten er å forebygge alvorlige trafikkulykker med hardt skadde og drepte, sier han.

– Politiet prioriterer å være synlige på Europa- og riksveier, altså strekningene med grønne skilter, der risikoen for alvorlige ulykker er størst, særlig om sommeren.

– Da vi så på 2021, så var disse veiene dobbelt så ulykkesbelastet som fylkesveinettet, og mer enn fire ganger så belastet som de kommunale veiene, målt i alvorlige ulykker per kilometer vei, sier han.

– Disse tallene sier noe om hvor vi må sette inn hovedinnsatsen av kontrollvirksomheten i de tre sommermånedene.

– Vår jobb er å forebygge alvorlige ulykker med hardt skadde og drepte, sier han, og fortsetter:

– Den grønne sommeren vår fortsetter i alle fall ut august.

At politiet har økt intensiteten på de grønne veiene betyr ikke at de andre veiene ikke kontrolleres.

– Vi er på en god del av de andre veinettene også, sier han.

De tre månedene juni, juli og august har flest alvorlige uylukker - og flest grove fartovertredelser.

– Dette er så klart i sammenheng med at mange fler er på farten i sommermånedene.

– Det er viktig å få frem dette budskapet, sier han.

  • Overhold fartsgrensen
  • Kjør rusfri
  • Vær oppmerksom

I forbindelse med skolestart er det også varslet hyppige kontroller fremover.