Reaksjoner på at trær i Brandbu hogges i hekketiden: NVE beklager at fuglelivet har blitt skadelidende

Flomsikringen av Brandbu er etterlengtet, men hogsten av trær i hekketiden vekker reaksjoner.