Gå til sidens hovedinnhold

Redd fastlegeordningen!

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Har du møtt en vikarlege i løpet av de siste gangene du har vært innom fastlegen eller lege på helsestasjonen? Da er du i så fall langt ifra alene. Du har kanskje fått med deg at fastlegeordningen er truet, i Gran som i andre kommuner? Ja, den norske fastlegeordningen er faktisk i fare for å gå til grunne, om ikke det tas noen grep straks. Høie har hatt 8 år på seg til å få fastlegeordningen på rett kjøl, isteden har han kun sittet og sett «skuta synke». For så lenge har ikke korona opptatt han at det kunne vært årsaken i seg selv, til at han ikke har løftet fastlegeordningen på beina.

Krisen handler om at «ingen» leger vil være fastleger. Det er fastlegen som sørger for at du får medisinene og reseptene du trenger, det er fastlegen som henviser deg til sykehus når du er syk eller må utredes ytterligere, sender inn laboratoriske prøver for deg og gir deg svar, det er fastlegen som sender en mengde med papirer til NAV for deg når du må sykmeldes eller gå over på trygd og så videre. Uten fastlegen kollapser det norske helsevesenet slik det fungerer i velferdsstaten Norge. Kommunene må stadig leie inn vikarleger fra dyre bemanningsbyråer for å ha nok leger til sine innbyggere, og dermed sitter kommunene igjen med store utgifter som kan unngås med noen grep.

Så hvorfor er det så få som ønsker å bli fastlege etter endt medisinstudie i disse dager? Og hvorfor søker mange seg bort fra en slik stilling? Fastlegene jobber som selvstendig næringsdrivende og får tilskudd fra staten per pasient. De fører sitt eget regnskap, har administrativt ansvar for drift og personale, i tillegg til pasientkonsultasjoner, tverrfaglig samarbeid, for- og etterarbeid. Rapporter viser tydelig at fastlegenes arbeidsoppgaver har et bemerkelsesverdig økt tidsbruk sammenlignet med tidligere, samtidig som flere pasienter oppsøker fastlegen og det er stadig mer kompliserte sykdomsbilder som krever mer oppfølging, tverrfaglig samarbeid, samt for- og etterarbeid. Den økte arbeidsmengden gjør at fastleger må jobbe mye overtid og i helger, noe som gjør jobben mindre attraktiv for f.eks. leger som vil kombinere jobben med et familieliv. Et lite innblikk i både tid og utgifter ved å drifte legepraksisen selv, viser også at det å være fastlege ikke er særlig lønnsomt sammenliknet med andre legejobber.

I Gran kommune har det vært få eller ingen søkere til verken ledige stillinger eller vikariater. Flere av fastlegene nærmer seg pensjonsalder, og det er kritisk hvis ingen nye leger vil gå inn i disse jobbene.

Det er også bekymringsfullt at leger i kommunen vurderer å slutte som fastleger midt i yrkesaktiv alder.

SV ønsker å innføre tiltak for å løse fastlegekrisen. Det innebærer at det må legges bedre til rette for faste legestillinger i kommunen, gis mulighet for faglig utvikling og styrke de kommunale legevaktene. SV innser at den norske fastlegeordningen er i krise, og det haster å gjøre noe med den.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.