Reddet to bjørner, en gaupe og en puma fra å bli flammenes rov

Etter at brannvesenet hadde sørget for at beboerne var i sikkerhet, startet arbeidet med å redde dyrene fra flammenes rov: To bjørner, en puma og en gaupe(!).