Referat fra årsmøte i Jaren pensjonistforening

Av
DEL

Ditt HadelandTirsdag 18. februar 2020 kl. 12, holdt Jaren pensjonistforening årsmøte på Marienlyst. Vår leder Grete Øverlier åpnet med å ønske alle velkommen, og vi sang et par vers av Jarensangen. 23 medlemmer kom til årsmøtet.

Innkallingen ble godkjent, og Grethe ble valgt til møteleder. Årsberetning for 2019 ble lest opp av sekretær. 2 kommentarer til beretningen er nå rettet opp. Regnskapet for 2019 ble delt ut og lest opp av kasserer, som ble godkjent. Foreningen la fram 2 saker på årsmøtet.

Sak 1 var forslag om navneendring. Dette ble nedstemt. Sak 2 var ønske om minnelund på kirkegårdene i Gran, som ble enstemmig godtatt. Forslag til valg ble delt ut og lest opp av undertegnede.

Valg for 2020 blir slik: leder, Grete Øverlier, kasserer Turid Ulverud, sekretær Mari J.S. Bergh, styremedlemmer Turid Brenna, og Grethe Moen, varamedlemmer Synnøve Holterbakken og Mary Brattås. Kjøkkenkomité: Aud Sørum, Turid Brenna og Grethe Moen. Revisorer: Eva Haug og Bjørg Kværn, valgkomité: Liv Borgli og Mari J.S. Bergh.

Etter mange år i styret ønsket Ellen Marie Skjøld å tre ut av alle verv og hun fikk blomster tilsendt hjem. Styret foreslår turer på møtene, som velges av medlemmene. Også denne dagen delte Grete Øverlier ut brosjyrer på aktuelle turer for året. Lister på turene ble sendt rundt.

Deilige smørbrød, kaffe og kaker kom på bordet. Til slutt var det åresalg og loddtrekning. Vi avsluttet med siste vers av Jarensangen, og leder takket for en hyggelig stund, og ønsket vel møtt til neste møte.

Med hilsen sekretær

Send oss tekst og bilder «

Bidra til Ditt Hadeland! Vi oppfordrer deg til å fortelle om arrangement du har vært på.

Artikkeltags