Referat fra årsmøte i Lunner pensjonistforening

Av
DEL

Ditt Hadeland Onsdag 26.februar 2020 holdt Lunner pensjonistforening sitt årsmøte på Bergosenteret. Leder Inger Johanne Thaulow åpnet med å ønske 30 medlemmer velkommen til årsmøtet.

Innkalling og saksliste ble godkjent.Johnny Jokerud ble valgt til møteleder og Kari Momrad ble valgt til sekretær.

Årsberetning for 2019 ble lest opp av leder Inger Johanne Thaulow, tre kommentarer til beretningen er nå rettet opp. Årsberetningen ble enstemmig godkjent.

Regnskapet for 2019 ble lest opp av kasserer Peder Kjørven . Revidert regnskap ble enstemmig godkjent med 1.liten merknad.Revisor John Stokk berømmet kasserer for et ryddig regnskap med god bilagshåndtering. Budsjett for 2020 ble lagt frem av kasserer og enstemmig godkjent. Det var ingen innkomne saker til årsmøtet.

Leder leste opp forslag til nytt styre for 2020: Leder Inger Johanne Thaulow, nestleder Arne Vestby ( ny ), kasserer Peder Kjørven ( gjenvalg ), styremedlemmer Britt Øvrevold og Lilly Bjerke ( ny ), varamedlem Aase Skirstad ( ny ). Turkomite Inger Johanne Thaulow . Revisorer Johnny Jokerud ( gjenvalg ) og Leif Egil Løvlien ( ny ). Valgkomite Karin og Tor Magnussen.

De som forlot styret etter flere års innsats var: Helene Rustad, Kirsten Hermansen og Erna Oppen .John Stokk gikk ut som revisor.Alle ble behørig takket av med blomster.

Så var det tid for kaffe med deilige hjemmebakte kaker til. Leder tok opp med medlemmene hvilke turer som ønskes i 2020 og ba om forslag til både dagstur og overnattingstur.

Som vanlig var det åresalg som innbrakte Kr 2680.- som kommer godt med.

Leder takket de fremmøtte for et fint årsmøte med hyggelig samvære og ønsket alle vel møtt til neste medlemsmøte .

Med hilsen leder.

Send oss tekst og bilder «

Bidra til Ditt Hadeland! Vi oppfordrer deg til å fortelle om arrangement du har vært på.

Artikkeltags