Mandag 4. februar 2019 holdt Lunner sanitetsforening årsmøte på Bergosenteret. 14 medlemmer var til stede. Leder Tone Karin Sæther ønsket velkommen. Møteinnkalling og saksliste ble godkjent. Deretter ble Tone Karin Sæther valgt til møteleder og Hanna-Karin Berge til referent.

Årsberetningen for 2018 ble lest av Hanna-Karin Berge og enstemmig godkjent. Kasserer Marit Øistad la fram årsregnskapet. Det var revidert og funnet i orden av Kari R. Erstad og Liv Marit Høiby. Også regnskapet ble enstemmig godkjent.

På det jevne

2018 var nok et år på det jevne i Lunner sanitetsforenings historie. Vi var ved årsskiftet 31 medlemmer, en liten nedgang fra året før. I løpet av 2018 ble det avholdt åtte medlemsmøter. I snitt var 17 medlemmer til stede pr. møte. På møtene i mars og april fikk vi opplæring i bruk av hjertestarter og livreddende førstehjelp av Roar Blyverket og Jarle Johnsrud. Oktobermøtet ble holdt på Gamle Øvre Western gård, der Karin Western orienterte om gårdens historie og om turstiene rundt om på Grindvoll. I tillegg serverte hun potetsuppe og flatbrød.

Også i år har vi gitt bevilgninger til gode formål, deltatt i viktige prosjekter og gjennomført tradisjonelle aktiviteter. Vi bidro økonomisk til det landsomfattende russeprosjektet og videreførte deltakelsen i beredskapsarbeidet i Lunner kommune. På medlemsmøtet i juni refererte Anne Lise Lindstad fra et beredskapsmøte på Gardermoen og gjennomgikk en risikoanalyse over hva som kan gå galt i kommunen.

Jentekveld og quiz

Jentekveldene våre begynner også å bli en tradisjon, og årets arrangement, som ble holdt i slutten av april, var like vellykket som de foregående. Det ble servert ost, kjeks, mineralvann og kaffe, og det var både quiz og utlodning, og selvsagt gikk praten livlig.

Vi har lojalt utført de handlinger og markert de anledninger NKS sentralt står for. Også i 2018 bandt og solgte vi fastelavnsris, og vi solgte maiblomster. I uke 39 markerte vi Sanitetens uke med å servere kaffe og nystekte vafler på Kiwi på Lunner. Vi sendte vår økonomiske støtte til de faste formålene – kreftfondet, kvinnemedisinsk forskning, forskning til beste for barn og unge, fond for revmatologi, fond for psykiske lidelser og osteoporosefondet.

Men vi har også gitt støtte basert på søknader som har kommet til oss lokalt. Vi ga støtte til Hadeland janitsjars oppsetning av «The Producers» og til Mental helse. Vi sponset også julaftenfeiringen på Kirkekontoret med julegaver.

Loddsalg og ris

Inntektskildene våre i 2018 var de faste – medlemskontingent, loddsalg både på medlemsmøtene og ellers, salg av maiblomster og fastelavnsris og støtte fra sparebankstiftelsen.

Også i år opprettholdt vi våre bånd til Lunner omsorgssenter på Kalvsjø. Onsdag 3. januar inviterte vi til juletrefest for beboerne, og hele året har vi vært med på å arrangere den populære mandagskafeen. I juni var det sommerfester på Los og i desember julebord, og ved begge anledninger var vi med og pyntet bord og serverte. I tillegg til aktivitetene relatert til Los var vi året gjennom med og serverte på eldretreffene Frivilligsentralen arrangerte på Bergosenteret. Og 10. oktober var vi med og markerte verdensdagen for psykisk helse på Lunner barneskole. Der trakterte vi elevene med «Toten kebab»!

På det sosiale området markerte vi slutten på både vår- og høsthalvåret. Tirsdag 12. juni dro vi på tur til Kistefos-Museet, og 7. desember hadde vi et vellykket julebord på Yan Shi restaurant på Lunner.

Valgene til verv i 2019 fikk følgende utfall: leder: Tone Karin Sæther (gjenvalg), sekretær: Gunvor Vestby (ny), kasserer: Marit Øistad (gjenvalg), styremedlemmer: Karin Time og Marit Østvold (nye), vara til styret: Irene Braathen Grina (ny), valgkomité: Karin Aaslund og Solveig Molden, revisorer: Kari R. Erstad og Liv Marit Høiby.


Hanna-Karin Berge

Referent