Hadeland - hva nå? I kveld tar vi debatten

Illustrasjon: Herb

Illustrasjon: Herb Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

I kveld arrangeres det debatt og folkemøte i Hadeland kultursal om framtidig fylkestilhørighet.

DEL

Lunner og Jevnaker kommuner har søkt om å få bytte fylke. De ønsker å høre til i det nye Viken fylke i framtida. Gran ønsket ikke å utrede spørsmålet.

Hva har dette å si for Hadelands framtid? Vil det ha noe å si for samarbeidet mellom Gran, Lunner og Jevnaker? Går Hadeland opp i liminga, eller er grensene uten betydning for Hadeland som region?

Disse og flere andre spørsmål ønsker vi å belyse i debatten.

Sigmund Hagen, daglig leder i regionrådet for Hadeland, vil innlede med å presentere utredningen som er gjennomført. Ordførerne Willy Westhagen (Gran), Harald Tyrdal (Lunner) og Lars Magnussen (Jevnaker) deltar i panelet).

Det er også med en politiker til fra hver kommune. Trygve Brandrud (Sp) endte som enslig svale da han stemte imot forslaget om søke fylkesbytte for Lunners del. Hans partikollega i Jevnaker, Harald Antonsen, var en av sju som stemte nei da kommunestyret der behandlet søknaden.

Gran Høyre stiller med panelets eneste kvinne, og også med den aller yngste. Elisabeth G. Tangen (14) er nyvalgt leder i Hadeland Unge Høyre, og sitter også i ungdommens fylkesting.

Fylkesmann Sigurd Tremoen sier i sin uttalelse at forholdet mellom Lunner og Gran som et minimum bør utredes nærmere, mens Jevnaker derimot hører naturlig hjemme i Viken. Han kommer til Gran for å presentere sitt syn på saken, og å møte de andre i panelet.

Det samme gjør fylkesordfører i Oppland, Even Aleksander Hagen (Ap). Flertallet på fylkestinget i Oppland endte på samme holdning som Fylkesmannen.

Debatten arrangeres i et samarbeid mellom Gran bibliotek, Hadeland kultursal og avisen Hadeland. Redaktør Sissel Skjervum Bjerkehagen leder debatten.

Fellesnemnda for det nye Viken har for øvrig sagt ja til å ta imot Jevnaker og Lunner som utvidelse av det nye fylket.

LES OGSÅ:

Artikkeltags