Nå har Gjøvikregionen fridd til Gran

Artikkelen er over 1 år gammel

Den glapp i første omgang, men nå har Gjøvikregionen sendt sin formelle invitasjon til Gran kommune om drøfte et framtidig regionrådssamarbeid med Gjøvik, Land og Toten.

DEL

Dette er blitt en aktuell situasjon siden Gran er den eneste av Hadeland-kommunene som blir igjen i Oppland, det vil si Innlandet, når regionreformen trer i kraft fra 1. januar 2020. Lunner og Jevnaker går som kjent til Viken.

Regionrådsleder Guri Bråthen har i to regionrådsmøter i Gjøvikregionen vist til at det er sendt både formell og uformell invitasjon til Gran. Den formelle, skriftlige invitasjonen ble forfattet etter ordfører- og rådmannsmøte i Gjøvikregionen sist fredag.

I brevet, som er signert Guri Bråthen og regionsjef Tore Jan Killi, heter det at «Gjøvikregionen ønsker å invitere Gran kommune til en dialog om framtidig regiontilknytning, samt drøfting av satsingsområder som kan være av felles interesse».

– Gran skal vite at vi ønsker dem velkommen med i Gjøvikregionen. Vi har mye felles også i dag, og jeg føler egentlig at Gran og Gjøvikregionen er litt av det samme. Vi har også til felles at vi orienterer oss mot vekstområdene sørover, sa Bråthen til Oppland Arbeiderblad nylig.

Gjøvikregionen vil samtidig også invitere andre omkringliggende kommuner til dialog om et regionsamarbeid fra 1. januar 2020.

BAKGRUNN:

Artikkeltags