Jevnaker-rådmannens forslag om Hadeland-samarbeidet får rådmannen i Gran til å reagere sterkt: – Slik opptrer ikke gode, kollegiale rådmenn

Avtroppende rådmann May-Britt Nordli i Jevnaker foreslår å avslutte partnerskapsavtalen med Oppland fylkeskommune fra nyttår. Så sent som i juni i år vedtok et enstemmig regionråd å slutte seg til et fortsatt forpliktende samarbeid mellom de tre kommunene på Hadeland.