Reguleringsplan til besvær

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Som alle brukerne av Gran helsesenter har registrert er atkomsten til senteret totalt forandret. På vegne av eierne og alle terapeutene i senteret er dette bare å beklage.

Brattbakken har siden Granvang ble bygd, i 1967/68, vært hovedatkomsten til hovedinngangen. Likeledes til Gran helsesenter, som ble bygd 1984. Bakken har i alle disse årene tjent sin hensikt til brukernes og eiernes glede.

Daværende ordfører Lars Arne Høydal forsto hvor viktig denne «hovedatkomsten» var for senterets pasienter. Derfor hjalp han oss med å få en tinglyst rett slik at vi også i framtiden kunne beholde denne, optimale «hovedåren». Men da blokka på Sandødegården skulle bygges måtte området rundt Granvang og Helsesenteret reguleres. Under befaringen med planutvalget og dets leder ble det krevd at bakken måtte stenges, den var uegnet for biltrafikk? Den var for bratt! Alle tinglyste veiretter måtte kanselleres!

Helsesenterets eiere protesterte, men til ingen nytte. Vi påpekte at større kjøretøyer som busser, varebiler og større handikaptaxier etc. ville få problemer, hvis bakken ble stengt for biltrafikk. Vi ble den gangen kritisert for krisemaksimering, men hva ser vi nå? Krisen er der. Til og med personbiler har problemer med å møtes. Større biler er fortsatt avhengig av denne bakken som heretter blir gang- og sykkelvei. Og som Knut Raddum så riktig skriver, bruk av kjøretøy på gangvei, gebyrlegges.

Den nye atkomsten fikk flertall i kommunestyret og reguleringsplanen var et faktum. Men først for noen uker siden ble den realisert, fire-fem år etter godkjennelse. Det virker som vår forespørsel om skraping av grusveien (for dyrt!) framtvang effektueringen av planen.

Vi hadde tidligere i høst et møte med ordfører, assisterende rådmann og Arne O. Olsen og hadde jo stor tro på at fornuften ville vinne og håpet på en dispensasjon, men dessverre. Der tok vi feil. Ønsker å ta med et sitat angående fornuft som Darwin P. Erlandsen i Norsk Dusteforbund lanserte: «Fornuften er en ensom ting – hvor ofte er man ikke alene om å stole på den!»

Vårt ønske var en gangvei ved siden av innkjøringen til Sandødegården, en naturlig fortsettelse av gangfeltet over nedre del av Hovsvegen. Biltrafikken til dette bygget er nemlig minimal og ville neppe forstyrret myke trafikanter. For rullestol- og rullatorbrukere har denne veien mindre stigning enn bakken og dermed enklere å forsere.

Vår engstelse er nå hvorvidt både myke og harde trafikanter kommer til å bruke nedre vei til senteret, noe som går utover sikkerheten. De økonomiske utgiftene er kanskje ikke noe tema? Nå gjenstår bare å se hvorvidt brukerne av både Granvang og helsesenteret, blir like godt fornøyde med det nye kjøremønsteret som med det gamle? Ca. 40 år!

Kommunen har følgende planer: I løpet av høsten og neste sommer skal den nye tilførselsveien utvides og forbedres. Asfalteres? Håpet er at alle til slutt blir fornøyde med den reguleringsplanen som Gran kommune så sterkt gikk inn for. Gran helsesenter AS avslutter dialogen med kommunene der den startet: Kan dere være så vennlige å skrape grusbakken og parkeringsplassen før vinteren? Forstår ikke at kommunen kan være bekjent av forholdene slik det nå er! Økonomi?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken