Torsdag blir det høyest strømpriser i Sørvest-Norge. Mellom klokken 19 og 20 vil strømprisen der ligge på 4,35 kroner per kilowattime (kWh).

Det viser foreløpige tall fra nettsidene til strømbørsen Nord Pool. I Sørøst- og Vest-Norge blir prisen 2,47 kroner per kWh på sitt høyeste, og i Midt- og Nord-Norge blir prisen 0,018 kroner.

En kilowattime tilsvarer strømbruk på én kilowatt over én time. En dusj på ti minutter bruker i snitt rundt 4,5 kWh, men det avhenger av temperatur og hvor mye vann dusjhodet leverer.

Snittprisen i landet vil torsdag ligge på 1,65 kroner per kWh. Det er 0,12 kroner høyere enn på onsdag og 1,045 kroner høyere enn samme dag i fjor. Den høyeste døgnprisen på strøm torsdag finner vi i Sørvest-Norge på 3,42 kroner per kWh. Deretter kommer Sørøst- og Vest-Norge med en døgnpris på 2,39 kroner og Midt- og Nord-Norge med en døgnpris på 0,016 kroner.

I tillegg til spotprisen på strøm kommer forbruksavgift (16,69 øre per kWh), avgift til Enova (1 øre per kWh) og et eventuelt påslag fra strømselskapene. På toppen av det hele legges en merverdiavgift på 25 prosent, og på siden kommer nettleie. I Nordland, Troms og Finnmark er det ingen merverdiavgift på strøm, og i Finnmark og Nord-Troms slipper man også å betale forbruksavgiften.

Den laveste kWh-prisen torsdag blir mellom klokken 0 og 1 på natten i Nord- og Midt-Norge, da på 0,015 kroner. Prisen per kWh blir på sitt laveste i Sørøst- og Vest-Norge 2,29 kroner og Sørvest-Norge 2,31 kroner.

Tirsdag var maks- og minstepris i landet på henholdsvis 4,43 og 0,014 kroner per kWh. Samme dag i fjor var den på 0,65 og 0,36kroner per kWh.

Øst- og Sørvest trekker ned

Normalen de siste 20-årene har vært en fyllingsgrad på 74,9 prosent på denne tiden av året, nå er den godt under 70 prosent.

Det er magasinene i Øst- og Sørvest-Norge som trekker ned. I Vest-Norge er fyllingsgraden under det som normalen på denne tiden av året de siste 20-årene. Nivået sist uke lå på 66,5 prosent. Det er opp 2,6 prosentpoeng fra uken før, men fremdeles lavt.

I Midt- og Nord-Norge er derimot fyllingsgraden over normalen for denne tiden av året de siste 20-årene. Sist uke hadde magasinene i Midt-Norge et nivå på 88,4 prosent, noe som er opp 0,5 prosentpoeng fra uken før.

I Nord-Norge lå nivået sist uke på 86 prosent. Det er opp 1,5 prosentpoeng fra uken før.