Gå til sidens hovedinnhold

Nytt Olavseminar: Kristendom i en ukristelig tid

Artikkelen er over 2 år gammel

Hadeland kirkeakademi har et svært aktivt år foran seg. Det viktigste arrangementet er Olavseminaret 30. august.

Isamarbeid med biskopen i Hamar og Kirken i Gran holder Hadeland kirkeakademi et nytt Olavseminar 30. august, hvor hovedforedraget har tittelen «Kristendom i en ukristelig tid». Dette er kanskje det viktigste arrangementet, men de er også involvert i mye annet spennende.

  • Gjennom sommeren samarbeider akademiet med Hadeland folkemuseum om «Sitt stille»-serien.
  • 27. august holder akademiet sin egen Vinje-markering.
  • 15. oktober kommer Hans Fredrik Dahl for å snakke om sin livssynsreise.
  • 19. november setter de fokus på «Kunsten i søsterkirkene»

Tredje året på rad

Olavseminaret holdes i år på Granavollen for tredje år på rad.

– Etter at seminaret de foregående årene har vært opptatt av den delen ved arven etter Hellig Olav som knytter seg til de verdier samfunnet vårt bygger på, vil vi i år se på hva det vil si at vi isin tid ble et kristent land. Har det gyldighet også i dag? Hvilken relevans har det for valg av tradisjoner og markeringer ved de store begivenheter i nasjonens og i enkeltmenneskers liv? Har vi en kristendomsforståelse som bare repeterer gamle sannheter, eller tør vi å gå så nær livet i dag at vi simpelthen må formulere oss på en annen måte enn før? Disse og liknende spørsmål vil bli belyst av dyktige foredragsholdere som Gro Steinsland, Trond Skard Dokka, Åste Dokka, Arne Bakken og Solveig Fiske, forteller leder Hans Erik Raustøl i kirkeakademiet.

Seminaret er åpent for alle og krever ikke annet enn interesse og lyst til å få bedre grep om hva du selv mener om disse spørsmålene. Da det serveres varm lunsj i løpet av dagen, må man melde seg på gjerne så raskt som mulig.

Samtalen viktigst

I alt som Hadeland kirkeakademi forsøker å få til, er samtalen det viktigste.

– Kunne vi bare gi folk anledning til å være med på en refleksjon rundt det som skjer i livet, så er mye av hensikten oppnådd, sier en tydelig oppglødd Raustøl og fortsetter:

– Det er jo derfor vi er så glad for det samarbeidet vi har med Hadeland folkemuseum. Etter en pause i juli tar vi opp igjen rekken av Sitt stille arrangementene i august. Der er helt alminnelige hadelendinger bedt om i 15 minutter å tenke høyt om et allmennmenneskelig ord og hvilke erfaringer de har med det. Det har vært fascinerende å se hvordan folk gladelig sitter stille og tenker videre i et kvarter før praten får gå livlig rundt kaffe og vafler, sier han.

Mandag 27. august holder Kirkeakademiet sin Vinjemarkering med tittelen «Fra barnetrui til døletrui» – om Aasmund Olavson Vinjes forhold til den kristnereligion.

Ragnar Torbergsen har valgt å tale om Vinje som fritenker & pilegrim, Hans Erik Raustøl skal snakke om temaet: «Den som av Gud fikk sittadelsbrev». Leif Høghaug deltar også.

Kommentarer til denne saken