Line (27) sitter på begge sider av bordet

Line Frøyhov Ødegård har havnet i en litt uvanlig situasjon. Hun jobber 50 prosent på Nav Jevnaker og er 50 prosent på arbeidsavklaring. Hun er derfor både bruker og veileder.
Av
Publisert