Revidert nasjonalbudsjett: Kan sikre Lunner fotball full kompensasjon

I forslag til revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen at det gis full momskompensasjon til idrettsanlegg. Det er godt nytt for Lunner fotballklubb.