Ønsker helt annen kryssløsning ved Lygnasæter enn det Statens vegvesen foreslår

Lygnasæter AS har engasjert advokat og Mjøsplan når det gjelder sin høringsuttalelse til ny motorveg over Lygna. Lygnasæter ber om at planene om en stor rundkjøring i området skrinlegges og at det bygges en enklere kryssløsning.