Må fjer­ne forurenset jord på Roa et­ter at mobilkran ble stående i åkeren i 60 timer

I forbindelse med bergingsarbeidet av ei mobilkran på Roa denne uka, har store mengder olje lekket ut i åkeren. Bergingsfirmaet har nå fått pålegg om at dette må fjernes i løpet av dagen.