Kommunen ber om at tilbud til beboere i Flågenvegen vurderes på nytt

Lunner kommune har en rekke merknader til Statens vegvesens detaljregulering for ny riksveg 4 mellom Roa og Gran grense.