Riksveg 4-utbyggingen: Ett skritt nærmere å bli hørt for beboerne i Flågenvegen

Da riksveg 4-utbyggingen ble behandlet i formannskapet i Lunner i begynnelsen av måneden, foreslo Harald Tyrdal å utvide plangrensa til også å omfatte de fem boligene nederst i Flågenvegen. Forslaget fikk støtte av kommunestyret.