Vegvesenet lytter ikke til lokalpolitikernes riksveg 4-vedtak – varaordfører etterlyser storsinn

Kommunestyret i Lunner vil ha boligene nederst i Flågenvegen inn i reguleringsplanen for ny riksveg 4. Nå sier vegvesenet nei.