Slik vil vegvesenet bygge mer riksveg 4 for like mye penger – foreslår endringer mellom Sandvoll og Amundrud

Planene for både Sandvollkrysset og Mohagenkrysset endres. Det legges også opp til ren breddeutvidelse av vegen oppover mot Amundrudkrysset, uten utretting av kurver. Og Steinerud bru vil forsvinne.