GRAN: Som Hadeland har meldt tidligere, fører forsinkelser i vegarbeidet til at den 1,7 kilometer lange tunnelen som fører nyvegen under jorden – og trafikken utenom Gran sentrum – ikke åpnes før 1. juni. Hvis alt går etter den reviderte planen.

Den opprinnelige intensjonen var altså at hele strekningen fra kommunegrensa til Jaren skulle åpne samtidig. I stedet ble løsningen å åpne firefeltsvegen mellom kommunegrensa og Gran sentrum før jul, mens tunnelen forblir ubrukt en god stund til.

LES OGSÅ: «Gratis» kjøring i over et halvår

Hvem som har skylden for den betydelige forsinkelsen er intet ukomplisert spørsmål. Svaret avhenger av hvem som blir spurt.

– NCC har ansvaret for forsinkelsen

Oppdragsgiver og byggherre Statens vegvesen sier til bygg.no at hovedentreprenør NCC selv har ansvaret for at sistnevnte ikke kom i mål med sin del av tunnelarbeidet til planlagt tid.

Vegvesenets byggeleder Sturla Elvsveen erkjenner imidlertid at det finnes ulike oppfatninger av hva som er fasiten.

– Forsinkelsen har med forhold å gjøre som Statens vegvesen mener er NCC sitt ansvar, mens NCC hevder at de har blitt forsinket på grunn av forhold som byggherre har ansvaret for, uttaler han til Byggeindustriens nettsted.

Peker på tregt grunnerverv

I august 2013 ble kontrakten på 1,1 milliarder kroner signert og noen måneder senere startet NCC og deres underleverandører arbeidet med å bygge det som til slutt blir 9,3 kilometer veg gjennom Viggadalen.

Prosjektleder Arnfinn Erlien i NCC hevder at tunnelforsinkelsen skyldes at Vegvesenet ikke hadde ervervet nødvendige områder ved det nordre tunnelpåhugget da arbeidet etter planen skulle begynne.

– Dette skapte store framdriftsmessige utfordringer i prosjektet. Området ved det nordre tunnelpåhugget ble faktisk ikke klargjort for oss før ni-ti måneder etter oppstart. Da blir det krevende å overlevere en tunnel som planlagt, sier Erlien til bygg.no.

Han varsler at det er flere uenigheter mellom Vegvesenet og NCC som vil få kontraktmessige etterspill.

LES OGSÅ: Den nye veien er ferdig – men kan ikke brukes