Avslører at det kommer millioner til riksveg 4: – Kranvelten viser hvor viktig det er

Det er satt av 25 millioner kroner til forberedende arbeid på siste etappe på riksveg 4 gjennom Gran og Lunner. Lokale representanter for regjeringen jubler.