Får bygge nær riksveg 4 – men må betale riving og fjerning dersom vegen skal utvides

Får sette opp vedskur, men ikke garasjeanlegg, innenfor byggegrensa mot riksveg 4.