I tillegg til at Friis var den første professoren i samisk ved Universitetet i Oslo, var han en ivrig fjellmann, jeger og fiske.

Rolf Theil er professor emeritus i allmenn og afrikansk lingvistikk ved Universitetet i Oslo, der han forsket og underviste i over 40 år. Han studerte kinesisk, samisk og lingvistikk ved Universitetet i Oslo og psykolingvistikk ved University of Alberta i Edmonton, Alberta, Canada.

Theil har gitt ut mange bøker, blant annet lærebøker i lingvistikk og populærvitenskapelige bøker om lingvistikk og språk.

Han blir mye brukt som foredragsholder. I februar 2019 skal han ikke bare holde foredrag om Friis i Jevnaker Historielag, men også om samiske språk ved Rørosmuseet og om romani ved Ivar Aasen-tunet i Ørsta.

Jens Andreas Friis (1821–1896) var en norsk språkforsker, forfatter og teolog. Han var den første professoren i samisk ved Universitetet i Oslo, og i Norge.

Friis interesserte seg også for den gamle religionen til samene og oversatte samiske eventyr og folkesagn. Dessuten skrev han flere folkelivsskildringer.

Størst oppmerksomhet som skjønnlitterær forfatter fikk Friis gjennom boka Lajla (1881), som er filmet tre gonger og er oversatt til flere andre språk.

Møtet arrangeres av Jevnaker historielag 5. februar, og er åpent for alle.