– Vi har sjekket ut flere tre-fire meldinger, bekrefter Ole Knut Steinset i Statens naturoppsyn (SNO).

SNO har også fått inn flere bilder av møkk, men denne har vist seg å stamme fra blant annet grevling og elg.

Sett og hørt

Hadeland har skrevet om to mulige bjørneopplevelser de siste dagene:

Søndag mente en Gjøvik-kvinne og hennes to passasjerer å ha sett to bjørner langs riksveg 4 på Lygna. Tirsdag mente Anita Andvik at hun måtte ha hørt et skikkelig bjørnebrøl ved Hengedykrysset.

Ingen av disse hendelsene har latt seg bekrefte som faktiske bjørneopplevelser av SNO.

Bilder av møkk

Slik terrenget nå er, er det lite spor. En av de sikreste måten å eventuelt finne ut at det er bjørn som har vært på ferde, er dermed møkk.

SNO er derfor interessert i bilder av mistenkelig møkk, men ber folk om å legge ved noe som sier noe om målestokk.

Kjennetegn for bjørnemøkk er at det er store mengder og at den er lite fordøyd i forhold til avføringen fra hjortedyr.

I helgen ble det også funnet et kadaver ved Elkensætra. Steinset har sett bildet, og slår fast at det umulig å si noe om hva som har forvoldt dyrets død. Kadaveret er fra tidligere i sommer, og har fått hard medfart av naturens renovasjonsvesen.

– Veldig sjelden

Steinset har tidligere sagt at det vil være oppsiktsvekkende om det faktisk er bjørn i området, og spesielt om det er to. To bjørner må på denne tiden nemlig være ei binne og en unge.

– Det er veldig sjelden bjørn i distriktet her, men om det skulle være det er det hannbjørn. Om en ser to bjørner sammen nå, utenom brunsttida, er det snakk om binne med unge. Det ville vært helt sensasjonelt. Binnene beveger ikke på seg slik som hannbjørnene. De holder seg på forholdsvis små områder, forklarte Steinset på mandag.

Siden år 2000 har SNO i Oppland registrert 400 DNA-prøver av bjørn. Ingen av dem var binne.