For ei drøy uke siden ble det funnet ei skadet søye i Lunner. Statens naturoppsyn (SNO) konkluderte med at dette var skader som var påført av ulv. Det ble ikke funnet flere skadde dyr.

På samme tid som de mener søya ble skadet, er det også observert det de mener er ulv på viltkamera i samme område. Etter denne hendelsen, ga fylkesmannen i Oppland fellingstillatelse på én ulv.

Resultatløs

Søndag ble det postert ut jegere med sporhund etter at det ble meldt om en observasjon av ulv, men jakta ble resultatløs, forteller Jon Petter Bergsrud, rovviltkontakt i Statens naturoppsyn til Hadeland.

Denne tillatelsen utløp mandag.

Snart lisensfelling

Det er gitt flere fellingstillatelser etter ulveangrep i år, men ifølge Harald Klæbo hos fylkesmannen har det ikke kommet noen ny søknad etter at den siste gikk ut.

– Vi kan vel forvente at de fleste dyra nå er tatt inn fra beite, dermed er det ikke lenger grunn til å søke om tillatelse. Samtidig starter lisensfellinga 1. oktober. Denne varer fram til 31. mars, forteller Klæbo.

Det er gitt lisens på felling av seks ulver i Oppland i årets jakt.

Vanskelig å få fellingstillatelse

Einar Teslo ved landbrukskontoret for Hadeland forteller at de har vurdert å søke om forlengelse av fellingstillatelsen som nylig gikk ut.

– I og med at de fleste dyrene nå er samlet inn, er ikke skadepotensialet like sort. Vi fikk derfor forståelsen av at en slik tillatelse satt langt inne hos fylkesmannen, og har derfor ikke sendt noen søknad. Nå starter lisensfellinga, men det er jo en annen type jakt. Den har fokus på å regulere bestanden og ikke på å plukke ut skadedyr, sier Teslo.

Svensk ulvetispe

Det er tidligere slått fast at det er ei to år gammel ulvetispe fra Sverige som har forsynt seg av sauene i Nordmarka denne sommeren.

Med over 20 dokumenterte/antatte ulveskader, synes denne ulven å ha vært langt roligere av seg enn ulven som herjet i fjor sommer.

Sist det ble funnet skadet dyr i Nordmarka, var søndag 2. september. Det ble funnet på Ringerike-siden.

Før dette hadde det ikke vært funnet skadet sau siden 5. juli. Flere DNA-funn ble funnet fram til 20. juli, og ulven ble fanget opp av viltkamera 20. juli og 29. juli.

Ulv ble også fanget på kamera 12. august, men da på et annet kamera enn tidligere. Man tror likevel at det er den samme ulven.

Etter dette visste man ikke helt vet hvor ulvetispa som har herjet i Nordmarka ble av før den skadde søya i Lunner ble oppdaget. Også mandag 17. september ble ulven sannsynligvis fanget på viltkamera.