Når de nordiske flaggene vaier over hele Norge den 23. mars, er det mer enn en symbolsak. Det nordiske samarbeidet er ikke bare hyggelig, det er tvingende nødvendig.

23. mars feirer vi Nordens dag. Det 100 år siden arbeidet begynte for at Norden fikk sin «grunnlov». Det nordiske samarbeidet ble formalisert med Helsingforsavtalen i 1962. Foreningene Norden er fadderne til Nordisk råd. En rekke av fordelene vi har i Norden i dag drømmer andre land om. Nordiske statsborgere har grensekryssende rettigheter innen helse, utdanning, arbeidsliv – og passfrihet. Det er fordeler som overgår hva EU har oppnådd, men noteres med et skuldertrekk. Til sammen utgjør våre økonomier den 11. største i verden. Men klarer vi å koordinere oss? Ikke alltid. Det trengs mer, ikke mindre samarbeid.

Mye av det som er oppnådd tas gjerne for gitt. Det er et faresignal. Vi står overfor et svakere EU med Brexit i en eller annen variant; både Russland og USA er mer forutsigbare, mens Kina i det stille bygger seg opp som den store supermakten. Hvem skal vi stole på hvis det blir uro? Jeg tror på våre nordiske naboer.

Det blir ofte festtaler om Norden, mens det er mer eksotisk med Brussel, Rio og Beijing. Det er liksom litt mer stas med FN enn Nordisk råd. Men våre største handelspartnere er her. Det er også naboene vi kan stole på om hjelpen skulle trenges på nytt.
 

Undersøkelser viser at det nordiske samarbeidet har svært bred forankring. Ni av ti anser samarbeidet som viktig. Vår felles språk- og kulturforståelse har gjort at vi i dag har et velfungerende felles utdannings- og arbeidsmarked i Norden. Vi arbeider for å bli verdens best integrerte region.

Anglifiseringen «angriper» oss fra alle kanter. Uten å bli selvgode, må vi ta vare på våre kulturer og vårt språk. Vårt næringsliv lykkes globalt, takket være noen av våre kvaliteter. Det handler om omstillingsevne, trepartssamarbeid og organisert gjensidig tillit. Det sikrer et velfungerende arbeidsliv og en velferd til det beste for alle innbyggere. Vi må ta vare på dette. Selvtilliten kan nok bli i drøyeste laget av og til. Likevel leses det ubrukelig amerikansk lederlitteratur i stor grad. La oss heller arbeide med selvfølelsen.

Foreningen Norden tar til orde for at folk skal finne sammen. Gjennom å knytte de nordiske landene tettere sammen sørger vi for at alle som bor her er bedre rustet i en global tid: Vi trenger bedre og grønnere transportløsninger, færre hindringer for arbeidstakere og bedrifter, et felles forsvar som kan gi oss trygghet på tvers av landegrensene, og et styrket språkfellesskap som sikrer oss en større hjemmearena. 

23. mars flagges det ved alle de nordiske parlamenter, på Karl Johan, i Bergen og en rekke andre byer. 26. mars stevnes HKH Kronprinsregenten, statsministeren og stortingspresidenten sammen med flere hundre andre stolte nordister til jubileumsgalla i Nationaltheatret. I tillegg foregår det hundretalls arrangementer rundt hele landet i løpet av året.

Vi flagger ikke for moro skyld. Det nordiske samarbeidet er ikke bare hyggelig, det er ytterst viktig.