Psykiatri og rus: Usikkerhet før ny ordning

Fra 1. januar må kommunene betale «døgnbøter» også innen rus og psykiatri. Men uvissheten råder.