Gå til sidens hovedinnhold

Så er angrepene på skolene i gang. Igjen.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det slår aldri feil: År etter år kommer det nye angrep på de små skolene, til tross for at Kommunalt Foreldreutvalg flere ganger har bedt om å få fred i skolen. Det dukker aldri opp en ny politiker, en ny redaktør eller en ny rådmann uten at vi skal ta mot til oss og «se på» strukturen igjen.

Nå har redaktøren i Hadeland sett noen tall og funnet ut at skolene i Gran koster for mye. Da trur hun straks at løsningen er å legge ned noen av dem, for da blir sikkert kostnadene mindre.

LES OGSÅ: Hvorfor våger ikke Gran kommune?

Det er riktig at skolen i Gran koster nesten like mye per elev som gjennomsnittet for hele Norge. Målt i kroner får altså ungene i Gran et nesten like godt utgangspunkt som andre elever i Norge. Men en vesentlig del av kostnadene til skole i Gran består av renter og avdrag på lån. Gran har nemlig gjort store investeringer i skolebygninger de siste ti åra – på Brandbu Barneskole, Brandbu ungdomsskole og Trintom. Disse lånene må nedbetales. Renter og avdrag på lån til disse skolene blir jo ikke fem flate øre lettere å betale om skolenedleggerne klarer å legge ned Grymyr, Sanne, Fredheim eller Bjoneroa!

Da SP, Ap og H tvang igjennom nedleggelse av tre Brandbuskoler for å samle elevene på Brandbu Barneskole, var begrunnelsen (blant annet) at det ville bli billigere pr. elev. Antall lærere kunne nemlig reduseres kraftig, ifølge saksutredningen. – Men et par år etter åpningen viste det seg at denne reduksjonen ikke lot seg gjennomføre: Forsøk på nedskjæring gikk så kraftig ut over læringsmiljøet at de måtte reverseres. I forhåndskalkylene hadde man dessuten glømt å ta hensyn til FDV-kostnadene – forvaltning, drift og vedlikehold. Så alt i alt økte totale skoleutgifter som følge av skolenedleggelsene, i stedet for å gå ned.

Les også

Før var tallet 148 millioner. Nå er summen nesten doblet når det gjelder sju skolers behov i Gran

Et annet argument fra skolenedleggerne var pedagogiske hensyn: Læringsmiljøet og læringsutbyttet ville bli mye bedre på én stor skole enn på tre små, påsto de. (De fant riktignok ikke noe som helst grunnlag for denne forventningen i norsk eller internasjonal forskning, men de påsto det likevel. Det er rart med det; bare viljen er sterk nok, vil ideologien trumfe alle krav til kunnskap.) Å samle elevene og lærerne i et «større miljø» ville gi store forbedringer i miljø og læringsutbytte, for «de beste lærerne arbeider på de største skolene», kunne Høyres talsmann opplyse på et debattmøte. Han hadde ikke gjort noen som helst undersøkelse som underbygde denne påstanden, men han sa det likevel.

Det pedagogiske utbyttet lar også vente på seg. Brandbu Barneskole er nå kommet opp på gjennomsnittet for Gran på de nasjonale prøvene, men ligger fortsatt langt under gjennomsnittet for Gran på elevundersøkelsen. Dette kan ikke lastes lærerne eller elevene; det kan utelukkende lastes oss politikere, som fortsatt ikke gir skolen nok ressurser.

Les også

Kjære folkevalgte politikere i Gran kommune: Nu er det dags! 

På det siste møtet før ferien vedtok flertallet i kommunestyret – Ap, SP og SV/Rødt – å strype skolebudsjettet med ytterligere et par millioner. Det samme flertallet, med tilslutning av Høyre, avviste også innbyggerinitiativet som ville se på kostnadene ved nybygg og gjenbruk av sjukehjem på Skjervum, i stedet for å fortsette kostnadskarusellen på Sagatangen. Muligheten for å spare 60 millioner til ny vegstasjon er overhodet ikke blitt vurdert. Og det er jo klart at skal kostnadskarusellen fortsette, må skolen strypes for hver eneste krone det er mulig å få ut av den! Kroner betyr i denne sammenhengen ansatte; altså lærere.

Den som ikke setter seg inn i historien ender opp med å gjenta gamle dumheter. Redaktøren i Hadeland argumenterer for å gjenta samme feil som de som påførte oss store og varige kostnader uten tilsvarende forbedringer. For skolenedleggelse skjer selvfølgelig ikke uten kostnader, mens innsparingene lar vente på seg.

Det hadde vært fint om skolen kunne få arbeidsro i noen år nå – til beste for lærerne, foreldrene og ikke minst ungene. Og for økonomien i Gran kommune.

Les også

Debatten om skolestruktur i Gran: Ap trenger mer tid, Sp går i dialog med foreldrene

Kommentarer til denne saken