Sa ja til tiltak på slamlageret ved Badstua - med mål om at det skal legges ned

Artikkelen er over 1 år gammel

Planutvalget i Gran sa før helgen ja til at Oslo kommune kan få utbedre mellomlageret for slam ved Badstua. Bak vedtaket ligger likevel et mål om at lageret aldri mer vil bli tatt i bruk.