I et innlegg i avisen 13. februar stilte jeg følende spørsmål til varaordfører Pål Arne Oulie:

Hvordan kan du si at du er for nytt sykehjem på Sagatangen, samtidig som du stadig fremmer forslag som skaper usikkerhet, forsinker og fordyrer prosjektet? Har du fortsatt ikke skjønt at dine mange forslag, oftest framsatt i eller tett på møtene hvor saken er til behandling, setter bygging på Sagatangen i spill? Gran Bygdeliste ønsker ikke at det skal bygges på Sagatangen, men på Skjervum.

I et formannskapsmøte tidligere i år var Bygdelistas ordførerkandidat Willy Westhagen helt tydelig på at han aldri ville stemme for sykehjem på Sagatangen. Ordførerkandidaten!

Det er etter mitt syn naivt å tro at Bygdelista har endret sitt meget godt kjente standpunkt bare fordi varaordføreren fremmer et forslag hvor han sier at målet er bygging på Sagatangen, til lavere kostnad og uten forsinkelser. Bygdelista er mot bygging på Sagatangen, det vet alle.

Både behov og økonomi var meget godt og fagtungt begrunnet i rådmannens forslag til vedtak. Investeringskostnaden var høy, men totaløkonomien var fornuftig. Det er ikke alltid «for dyrt» å kjøpe kvalitet.

Gran Arbeiderparti fremmet i kommunestyremøtet et kompromissforslag som ville gitt en betydelig lavere investeringskostnad, med mål om tverrpolitisk enighet. Men med rådmannens forslag i bunn, slik at vi kommer videre uten ytterligere usikkerhet om hva det arbeides mot: et nytt Helse- og omsorgsenter på Sagatangen. Nå blir det nye vurdernger, nye kostnader, nye utsettelser.

Kjære innbyggere i Gran: Det er kommunevalg om knapt tre måneder. Bruk stemmeretten, og bruk fornuften. Gran Arbeiderparti garanterer for en stø kurs hvor viktige saker avgjøres etter gode, ansvarlige og godt forankrede prosesser, ikke etter enkeltpersoners bedrevitende, og taktisk spill!