Da skissen på Sagatangen ble pressentret for første gang ble jeg begeistret for arkitekturen, betenkt av arealbruken og spent på prisen!

Da prisen forelå var det nok fler enn meg som fikk pusteproblemer. Men at vi i kommunestyre ikke skulle finne sammen om en løsning basert på skissen som lå på bordet har vært utenkelig for meg. At prisen og arealet måtte ned var det etter min oppfatning mange som mente. Men at vi skulle ende med ett forslag som restarter hele prosessen og setter bygging av nytt sykehjem med stor sannsynlighet på vent- det er meg helt uforståelig. Vi i Gran trenger ett nytt sykehjem. Nå! Av hensyn til brukerne og de ansatte!