Rådmannen om Sagatangen: – Anbefaler at vi bygger sykehjem uten hjelp fra private aktører

Rådmannen anbefaler ikke Gran kommune å gå inn på en såkalt OPS-avtale for bygging av sykehjem av økonomiske hensyn. Morten Hagen (GBL) mener vurderingene som er gjort er mangelfulle.