Flere har tatt kontakt med meg for at vi, Gran FrP, men forhåpentligvis alle partiene, skal ta tak i problematikken og jeg ser i avisen at flere kommenterer dette også.

Vi jobber for å få til et folkemøte om temaet: «Salg og bruk av narkotika ved og på skolene i Gran». Jeg mener man bør klare å få vite hvem som bruker narkotika på skolene her i kommunen slik at det kan settes inn tiltak som faktisk hjelper. Dessverre har jeg fått klar beskjed fra rådmannen om at jeg ikke kan arrangere folkemøter om skole og barnehage, jf. mitt forrige leserinnlegg, og da gjelder det nok dette også, men på en eller annen måte bør vi kunne diskutere dette.

Jeg mener at det bør gjøres før budsjettet skal vedtas i kommunen for det er stor sannsynlighet for at tiltakene vil koste noe. Det jeg altså ønsker, er at alle som bryr seg om dette temaet, kan møtes for å komme med innspill til politikere, skoleledelse, politi m.fl. Kanskje avisen Hadeland kan arrangere og følge opp dette?

Dessverre har politiet mistet mange av sine verktøy/ muligheter for å gripe inn og nå er det kommunen som skal ta seg av dette problemet. Vi mener det er veldig viktig å ta tak i denne utfordringen på et tidlig tidspunkt da forebygging er det beste både for folk og økonomi.