Setter av plass til rundkjøring på Eggemoen

RUNDKJØRING: Det skal settes av plass til en rundkjøring der ny E16 Eggemoen-Olum møter dagens vei på Eggemoenplatået. Nøyaktig plassering er ikke ved dette skiltet, som markerer kommunegrensa.

RUNDKJØRING: Det skal settes av plass til en rundkjøring der ny E16 Eggemoen-Olum møter dagens vei på Eggemoenplatået. Nøyaktig plassering er ikke ved dette skiltet, som markerer kommunegrensa. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

I forbindelse med at det skal bygges ny E16 mellom Eggemoen og Olum må det settes av areal til å lage en rundkjøring som kopler ny veg på dagens veg.

DEL

Vegløsningen skal også enkelt kunne koples på den nye strekningen som er planlagt mellom Eggemoen og Hensmoen/Nymoen, det såkalte alternativ redusert C.

Saken gikk enstemmig gjennom i formannskapet i Ringerike tirsdag.

Endringen skal ikke få store konsekvenser. Det er ingen naboer i området, og ingen hus må rives. Grunneieren som eier dette området skal ha inngått avtale for det aktuelle arealet, som totalt er på 19 mål.

Dispensasjon

De 19 målene er nødvendig for å få til rundkjøringen og gode trafikkløsninger i området med påkoplingen av de aktuelle vegene. En rundkjøring har vært planlagt også tidligere, men arealbehovet er blitt større enn det som var opprinnelig tenkt.

Det formelle vedtaket sier at det gis dispensasjon fra krav om regulering for de aktuelle 19 målene. Det forutsettes at de aktuelle arealene tas med i neste reguleringsplan som skal følge opp alternativ C-redusert i kommunedelplan for Eggemoen-Nymoen.

LES OGSÅ: Politikerne i Ringerike sier ja til enda flere bompengestasjoner på ny E16 fra Eggemoen

Fordelene større enn ulempene

Rådmann Tore Isaksen har også vurdert at fordelene er større enn ulempene ved å gjøre denne endringen.

Når det gjelder ny E16 Eggemoen-Olum er den delt i to delprosjekter. For første del, Åsbygda-Eggemoen, skal utbyggingen starte på nyåret.

LES OGSÅ: Lyser ut den andre konkurransen for ny E16 neste år

Artikkeltags