To firma ønsker å bygge ny E16 mellom Eggemoen og Åsbygda

PNC og Implenia har levert tilbud på byggingen av nye E16 mellom Eggemoen og Åsbygda. Dette er en del av nye E16 forbi Jevnaker.

DEL

Det melder Statens vegvesen i en pressemelding.

 I vår meldte fire firmaer sin interesse, og vegvesenet gikk etterpå i dialog med tre firma om utbygging av strekningen. Nå har altså to levert tilbud.

Prosjektleder Åge Brudeseth regner med at kontrakt kan undertegnes i februar. Etter planen skal arbeidet med å bygge rundt 1600 meter helt ny veg starte i løpet av våren 2019. Høsten 2021 skal arbeidet være ferdig.

I løpet andre halvår 2019 skal arbeidet med ny E16 på strekningen Olum – Åsbygda starte. Konkurransen blir lyst ut etter jul.

Prosjektering og bygging

Entreprenøren som tildeles oppdraget E16 Eggemoen-Åsbygda skal prosjektere og bygge:

  • Ca. 1.600 meter med ny E16 i jomfruelig terreng mellom Eggemoen og Åsbygda.
  • Ny rundkjøring mellom ny og eksisterende E16 på Eggemoen.
  • Ca. 500 meter veg og gang- og sykkelveg ved ny rundkjøring på Eggemoen.
  • Ca. 600 meter lang bru over Randselva.
  • Sikkerhetstunnel over jernbanen og Kistefossvegen.
  • System for overvann og drenering, elektro og øvrige fag tilknyttet vegstrekningen.

Byggearbeidene mellom Eggemoen og Åsbygda vil starte i løpet av våren 2019 og pågå til høsten 2021.

Kilde: Statens vegvesen

LES OGSÅ:

Artikkeltags