Her ligger løsningen for å få togavganger hver time på Gjøvikbanen

Det er «tida og vegen» for å få til krysningsspor på Reinsvoll