Vegvesen åpner for Lygna-bom

– PÅ RETT VEG: Lunner-ordfører Harald Tyrdal (Ap) og Gran-ordfører Knut Lehre (Ap) har fått en bompassering på kommunegrensa ned med 23 kroner, dersom kommunestyrene aksepterer bom også på Lygna.

– PÅ RETT VEG: Lunner-ordfører Harald Tyrdal (Ap) og Gran-ordfører Knut Lehre (Ap) har fått en bompassering på kommunegrensa ned med 23 kroner, dersom kommunestyrene aksepterer bom også på Lygna.

Artikkelen er over 5 år gammel

Dersom det settes opp en ekstra bom sør for Lygna, vil tur-retur Lunner Gran bli 46 kroner billigere enn tidligere skissert.

DEL

GRAN/LUNNER: I utgangspunktet er det lagt opp til at én passering av dagens grense mellom Gran og Lunner skal koste 61 kroner (2014-kroner, red.anm.) når Lunner-delen av vegen ferdig.
Bompenger er en sjeldent upopulær utgift, så også på Hadeland hvor blant annet innbyggerinitiativet «Nei til bom mellom Lunner og Gran» samlet over 4500 underskifter. I møtet i oktober 2013 der Lunners Harald Tyrdal (Ap) og Grans Knut Lehre (Ap) fikk overlevert signaturene, var ordførerduoen tydelige på at de skulle jobbe for en lavest mulig bompris på kommunegrensa.
♥ – Dette arbeidet var for så vidt allerede i gang før innbyggerinitiativet ble overlevert. Siden har det vært mye møtevirksomhet, og vi føler nå at vi har kommet langt, sier Lehre

Lehre sikter enda lavere

Det mest oppsiktsvekkende så langt er at de har fått Statens vegvesen til å gå med på å fordele innbetalingen på to bommer. Én på kommunegrensa og én sør for Lygna.
– Hvis kommunestyrene går med på en slik løsning, vil det bety 38 kroner for passering begge plasser. Med 10 prosents rabatt for dem med bombrikke, er vi nede i 34 kroner. Jeg tror fremdeles det er mulig å komme enda lavere og at 30 kroner bør være realistisk, sier Lehre.
– Hvilke ulemper ser dere ved to bommer?
– Folk i Gran vil nok si at det er uheldig å betale bompenger for å komme til utfartsparkeringa på Lygna, tror Lehre.
Det legges opp til snarlig lokalpolitisk behandling i spørsmålet om antall bommer.
– Vi må ikke glemme at det er vedtatt i Stortinget at vegen skal bompengefinansieres. Målet nå er at satsen på kommunegrensa blir så lav som overhodet mulig, sier Tyrdal.
– Det var i første omgang snakk om veg eller ikke veg. Bompenger ble da akseptert, med intensjon om å få til en best mulig ordning, sier Lehre.

– Flere lodd i hatten

Kollega Tyrdal forklarer hvilke andre virkemidler som kan få bompasseringer billigere.
– Vi har flere lodd igjen i hatten. Det går blant annet på å forlenge nedbetalingstiden fra 15 til 20 år, samt å øke satsen for tungtransport. Slike grep må vi bli enige i kommunestyrene om vi skal forfølge. Men kanskje viktigst av alt jobber vi fortsatt for å få staten til å ta en større del av regninga for Lunner-delen, sier Tyrdal.

Møter snart ministere

Som Hadeland har omtalt tidligere, ba ordførerne tidligere i januar om et møte med både samferdselsminister og kommunalminister. Som et resultat er det planlagt et møte 12. februar.
– Hovedbudskapet vårt i møtet vil være å påpeke at dette er to kommuner som allerede jobber tett sammen, som kanskje blir til én med kommunale tjenester på begge sider av bommen. I så måte mener vi å ha gode argumenter i møtet med Sanner (kommunalminister (H) og reformpådriver, red. anm.), mener Tyrdal.

Artikkeltags