Satser på at nytt næringskontor på Harestua kan bidra til nye arbeidsplasser

Hadelandshagen, som bistår næringsliv og kommunene på Hadeland med vekst og utvikling, utvider nå virksomheten med et kontor i Lunner. I dag holder Hadelandshagen til i Gran sentrum, der det er tilnærmet fullt hus med leietakere.