Satt med brukket kragebein og ventet på hjemmetjenesten en hel dag: – De lovet å komme, men dukket aldri opp

En 68 år gammel kvinne falt nylig og slo seg stygt under et nattlig toalettbesøk. Dagen etter satt den hjelpetrengende kvinnen og ventet på at noen skulle komme og se til henne, men ingen dukket opp.