GRAN ØSTÅS: Lag er organisert og i gang med fellingsforsøk på ulven som herjer på Øståsen. Søndag formiddag ble det meldt om åtte nye dyr som var tatt. Nå er tallet økt til 18 denne søndagen.

– Statens Naturoppsyn (SNO) har bekreftet at 16 er tatt av ulv. De to siste er foreløpig ikke undersøkt, sier Kjersti Andresen ved landbrukskontoret for Hadeland.

Representant fra Statens naturoppsyn (SNO) flår dyrene for å undersøke og slå fast om det er rovdyr som har skadet dyrene.

De siste dagene har det vært flere hendelser med sau som er tatt av ulv. Til sammen har nå 68 sauer blitt bitt enten til døde eller skadebitt slik at de har blitt avlivet når de er funnet. 

Fakta om sauetapene på Hadeland

Tirsdag 30. mai 2017: 32 sauer i Skrukkelia, Hurdal

Torsdag 1. juni 2017: 18 sauer på Gran østås

Søndag 4. juni 2017: 19 sauer på Gran Østås

Tirsdag 6. juni 2017: 18 sauer på Gran østås

Onsdag 7. juni 2017 : angrep på Gran Østås

Fredag 9. juni 2017: angrep på Flårud, Eina hvor 11 sau ble drept og 12 skadde. Det ble også funnet åtte skadde sau lørdag 18. juni fra et angrep som skjedde før det på Flårud.

Mandag 12. juni 2017: Fem søyer og to lam i Helgedalen

Tirsdag 13. juni 2017: Oppdaget angrep på sau i Hennung-området.

Søndag 18. juni 2017: Tap på Eina, fellingsforsøk iverkksatt og avsluttet.

Mandag 19. juni 2017: To skadde søyer funnet på Gran østås. Trolig tre dager gamle skader.

Tirsdag 20. juni 2017: Funn på Gran Østås, samme sted som 1. juni. To skadde søyer som skulle hatt fire lamunger til sammen. Tre av lamungene er savnet. SNO mener ulv har angrepet søyene natt til tirsdag.

Onsdag 21. juni: Seks søyer og ett lam funnet på Gran østås. Bekreftet tatt av ulv.

Torsdag 22. juni: Tre døde sauer, samt ei søy og et lam som var skadet, ble funnet nær Lygna. Dyrene er bekreftet tatt av ulv. Det ble i tillegg funnet tolv døde sauer fra angrep tidligere i uka.

Tirsdag 27. juni: Tapstallene ble oppdatert til 169 sauer og lam, fordelt på 14 angrep.

Søndag 2. juli: 7 nye sauer ble funnet etter ulveangrep på totensida av øståsen.

Tirsdag 4. juli: Ett nytt sauekadaver ble funnet natt til tirsdag, i samme område som angrepet 2. juli.

Mandag 10. juli: Tre nye sauer drept av ulv ble funnet natt til mandag. Sauene ble funnet i Gran kommune. Det skal ha blitt funnet flere kadavre på Gran østås i løpet av den siste uka.

Mandag 17. juli: I løpet av de siste dagene er det funnet tolv nye sauekadavre på Totenåsen.

7. august 2017: Ulven ble skutt

Status etter ulvesommeren. Drøyt 300 sauer ble drept eller hardt skadet, og 24 dyreeiere og familier ble berørt.

2018

11. mai 2018: Fellingstillatelse gitt etter observasjon av ulv i Nannestad, Akershus. Gran og Lunner kommuner er del av fellingsområdet, og lokale jegere deltar.

27. mai 2018: Fellingstillatelse gitt etter at Statens Naturoppsyn slår fast at tre sauer er tatt av ulv i Jevnaker, nord for Øyangen.

28. mai 2018: Tre lam til meldt funnet i samme område i Jevnaker.

29. mai 2018: Ytterligere ei søye og et lam meldt funnet i området.

Utvidet jaktlag

Søndag ettermiddag var jegere fra Søndre Land, Hurdal, Nannestad, Ringerike, Hole, Østre Toten, Vestre Toten og Hadeland i gang med fellingsforsøk.

– Vi har fått forsterkninger ut over laget fra Toten, Hurdal og Hadeland, sier Andresen.

Fellingstillatelsen som er gitt av fylkesmannen i Oppland gjelder fram til tirsdag klokka 12. Det er et titalls jegere i sving, og skuelystne som gjerne vil inn på åsen for å følge med anbefales å la det være.

– Fellingsområdet er stengt av med mannskap som stopper folk som prøver å kjøre inn. Hensikten er at det skal være mest mulig ro, og med det øke sjansene for at fellingsforsøket lykkes, sier Kjersti Andresen. Hun er spesialkonsulent ved landbrukskontoret for Hadeland, og har ansvaret for å koordinere jegerne. Dessuten er hun bindeleddet mellom kommunen og fylkesmannen.

Vil ikke ha besøk

Det er svært begrenset med informasjon rundt hvor jegerne er, utover i det store geografiske området Gran østås.

– Vi ønsker minst mulig forstyrrelser under fellingsforsøket, sier Andresen alvorlig.

Landbrukskontoret vil heller ikke gå ut med hvilke gårdbrukere som er rammet av sauetapet.

– Dette er en ekstrem belastning for de det gjelder. Det er forferdelig å finne dyr du har stelt hele vinteren med så store skader. Mange av sauene lever fortsatt når de blir funnet, men må avlives på grunn av skadene de er påført, sier Andresen.

Bildeserie

Bilder fra ulveangrepene i Gran

 

Mange i bygda

Gårdbrukerne slipper gjerne sauen på beite i helgene etter 17. mai. Nå i pinsen ville det normalt vært ei stor slipphelg. På grunn av ulveangrepene avventes nye slipp.

Gran Saubeitelag har per nå sluppet 2500 sauer i det aktuelle området. I 2016 var det 6500. Antall sauer antas å være omtrent som i fjor. Det betyr at 4000 sauer holdes i bygda i påvente av en avklaring rundt ulvesituasjonen.

– Nå oppfordres saueeierne til å holde dyrene hjemme til det er en avklaring, og det er allerede en utfordring for mange. Mange får utfordringer med å ha nok beite, sier Andresen.

Søyene får lamunger nå på våren og vokser raskt ut av fjøsarealene.

LES OGSÅ: Åtte nye sauer ble funnet drept søndag morgen

 

Ekstra tilsyn

Søndag kveld er det jegere som dominerer på Øståsen. Tidligere denne uka har det vært en enorm mobilisering blant gårdbrukerne for å hjelpe sine kollegaer i søk etter skadde dyr.

– Mange som ennå ikke har sluppet dyr har hjulpet de som har lett etter sine. Det er et sterkt samhold, sier Andresen.

Dyreeierne har organisert oppsyn gjennom hele beitesesongen ved at det kjøres flere ruter daglig. I tillegg blir det engasjert ungdommer som har som jobb å gå tilsyn i skogen gjennom sommeren.

LES OGSÅ: – Dette er en omfattende dyretragedie

Bruker hunder

I søket etter ulv søndag kveld brukes det både kadaverhund for å spore skadde dyr, og rovdyrsporende hund for å spore ulven.

– Det ble også undersøkt muligheten for å bruke helikopter. Det viser seg å være vanskelig både praktisk og juridisk. Statens Naturoppsyn anbefaler det heller ikke, sier Andresen.

Vedtaket om forlengelse

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har i samråd med Fylkesmannen i Oppland har fattet vedtak om forlengelse av fellingstillatelsen. Tillatelsen er utvidet fra 2. til 6. juni klokka 12.

Tillatelsen gjelder i hele Hurdal kommune samt deler av Nannestad, Eidsvoll, Gran, Østre Toten og Vestre Toten kommuner.

Potensialet for framtidige skader er vektlagt. Etter at vedtaket ble gjort er ytterligere 18 dyr tatt av ulv, totalt 68 dyr i området Hurdal / Gran østås.

Det er gitt tillatelse til å felle en ulv.

Fellingsområdet er avgrenset til nord for E16 fra E6 mot Lunner, øst for Rv4 nord til kryss mellom Rv 4 og Fv244, øst for Fv 244 til Lena, videre sør og vest for Fv 33 til kryss E6, videre vest for E6 til kryss E16. Dette omfatter hele Hurdal kommune, deler av Eidsvoll og Nannestad i Akershus og deler av Gran, Vestre Toten og Østre Toten i Oppland

Deltagerne i fellingslaget må ha jaktlisens.

Det settes av inntil 35.000 kroner til fellingsforsøket. Satse er på 1400 kroner per deltager. Kommunen må ta kontakt med Fylkesmannen dersom felling ikke kan gjennomføres innenfor den økonomiske rammen.

Felt dyr skal bringes til Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) i Trondheim så raskt som mulig. Fellingsstedet skal kunne påvises.