Vegmeldingssentralen melder klokka 13.30 søndag om sau på riksveg 4, mellom Røstetunnelen og Gruatunnelen på Grua.