HADELAND: Fylkesmannen i Oppland har fått garanti fra Klima- og miljøverndepartementet og Landbruks- og matdepartementet om midler til flytting av beitedyr fra Gran til andre utmarksbeiter i Oppland. Tilbudet om flytting gjelder de besetningene som normalt beiter i området i Gran der det har blitt påvist ulveskader etter 30. mai. Disse opplysningene ble lagt ut på Fylkesmannens nettside fredag ettermiddag.

Kostbar flytting

– Vi er informert om dette, og de største besetningene vil bli flyttet i første omgang, sier talsmann for sauenæringa, Kjetil Ulset.

– Hvor mange sau er dette snakk om?

– Minst 2500 i først omgang, sier Ulset.

– Hva er prislappen for en slik flytting?

– Eksakt pris er umulig å si ennå, men den er i alle fall sekssifret. Dette er prislappen på at Stortingets vedtatte rovviltpolitikk ikke følges. Det skal ikke være ulv hos oss. Det har politikerne sentralt vedtatt. Nå betaler de prisen for at Helgesen (Klima- og miljøminister Vidar Helgesen red. anm.) ikke gjør jobben sin, sier Kjetil Ulset.

LES OGSÅ:

Flyttes til inngjerdet områder

Det er først og fremst fôringssituasjonen som er bakgrunnen til at sauene vil bli flyttet. Mange har hentet hjem sauene sine, og dermed måttet la dem beite på jordene som egentlig skal være vinterfôr.

– Flytting av så mange dyr er en enorm tidkrevende jobb. Vi vet hva vi skal finne på framover, for å si det slik, sier Ulset.

Han kan ikke opplyse hvor sauene på Hadeland vil bli flyttet, men opplyser at det vil seterbeiter som er inngjerdet.

– Vi skal ha et møte nå klokka 16.30 fredag ettermiddag. Jeg kan si litt mer etter det møtet, sier Kjetil Ulset.

Fylkesmannen samarbeider nå med landbrukskontoret for Hadeland og Oppland Sau og Geit om å finne alternative utmarksbeiter i andre deler av fylket.

Det gis også tilskudd til oppsetting av elektriske gjerder i skadeområdet og ekstraordinært tilsyn i skadefellingsområdet. Disse tiltakene koordineres av landbrukskontoret for Hadeland.

Fakta om sauetapene på Hadeland

Tirsdag 30. mai 2017: 32 sauer i Skrukkelia, Hurdal

Torsdag 1. juni 2017: 18 sauer på Gran østås

Søndag 4. juni 2017: 19 sauer på Gran Østås

Tirsdag 6. juni 2017: 18 sauer på Gran østås

Onsdag 7. juni 2017 : angrep på Gran Østås

Fredag 9. juni 2017: angrep på Flårud, Eina hvor 11 sau ble drept og 12 skadde. Det ble også funnet åtte skadde sau lørdag 18. juni fra et angrep som skjedde før det på Flårud.

Mandag 12. juni 2017: Fem søyer og to lam i Helgedalen

Tirsdag 13. juni 2017: Oppdaget angrep på sau i Hennung-området.

Søndag 18. juni 2017: Tap på Eina, fellingsforsøk iverkksatt og avsluttet.

Mandag 19. juni 2017: To skadde søyer funnet på Gran østås. Trolig tre dager gamle skader.

Tirsdag 20. juni 2017: Funn på Gran Østås, samme sted som 1. juni. To skadde søyer som skulle hatt fire lamunger til sammen. Tre av lamungene er savnet. SNO mener ulv har angrepet søyene natt til tirsdag.

Onsdag 21. juni: Seks søyer og ett lam funnet på Gran østås. Bekreftet tatt av ulv.

Torsdag 22. juni: Tre døde sauer, samt ei søy og et lam som var skadet, ble funnet nær Lygna. Dyrene er bekreftet tatt av ulv. Det ble i tillegg funnet tolv døde sauer fra angrep tidligere i uka.

Tirsdag 27. juni: Tapstallene ble oppdatert til 169 sauer og lam, fordelt på 14 angrep.

Søndag 2. juli: 7 nye sauer ble funnet etter ulveangrep på totensida av øståsen.

Tirsdag 4. juli: Ett nytt sauekadaver ble funnet natt til tirsdag, i samme område som angrepet 2. juli.

Mandag 10. juli: Tre nye sauer drept av ulv ble funnet natt til mandag. Sauene ble funnet i Gran kommune. Det skal ha blitt funnet flere kadavre på Gran østås i løpet av den siste uka.

Mandag 17. juli: I løpet av de siste dagene er det funnet tolv nye sauekadavre på Totenåsen.

7. august 2017: Ulven ble skutt

Status etter ulvesommeren. Drøyt 300 sauer ble drept eller hardt skadet, og 24 dyreeiere og familier ble berørt.

2018

11. mai 2018: Fellingstillatelse gitt etter observasjon av ulv i Nannestad, Akershus. Gran og Lunner kommuner er del av fellingsområdet, og lokale jegere deltar.

27. mai 2018: Fellingstillatelse gitt etter at Statens Naturoppsyn slår fast at tre sauer er tatt av ulv i Jevnaker, nord for Øyangen.

28. mai 2018: Tre lam til meldt funnet i samme område i Jevnaker.

29. mai 2018: Ytterligere ei søye og et lam meldt funnet i området.