Sauene inntar vegen og frustrerer bilistene: – Jeg kan ikke styre dyrene, sier bonden

– Det er vanskelig å forklare hvorfor flere av sauene mine velger å bruke vegen når de hviler. Jeg kan ikke styre sauene.