HELGEDALEN: Bakgrunnen for besøket er de siste ukers ulveherjinger i Gran, Hurdal og Toten. Minst 120 sauer og lam har måttet bøte med livet, beviselig tatt av ulv.

Reisen startet på Helgedalen fellesseter nord for Lygnasæter. Der møtte landbruksministeren engasjerte bønder anført av Kjetil Ulset i Gran saubeitelag. Etter å ha hørt Ulsets forventninger om at regjeringen faktisk gjennomfører sin egen politikk, fikk ministeren møte Lene Karen og Arne Bilden som har mistet åtte sauer i Helgedalen nylig.

– Det er vondt å finne igjen skadde dyr som må avlives. Vi har foret dem opp gjennom vinteren, og beitet på sommeren skulle vært trygt, sa Lene Karen Bilden.

Ektemannen Arne etterlyste profesjonell bistand både på søk og felling av den skadegjørende ulven.

– Vår utfordring er at vi har for lite kunnskap lokalt. Vi tror og mener, men det blir synsing. Jeg er bekymret for næringas framtid. Vi må kunne stole på at ulven tas ut på vinteren når den er mulig å ta slik at ikke stammen øker fra år til år, sier han.

– Hvorfor kan dere ikke gjerde inn dyra, slik enkelte mener er den beste løsningen?

– Utmarksbeitet er en viktig ressurs. Det er store skogsområder. Sauen beiter i små områder innimellom skogen. Det lar seg ikke gjøre å gjerde inn, sier Bilden.

De har fortsatt mye dyr hjemme, som ennå ikke er sluppet på beite.

– Dette er en krevende periode der lamungene begynner å bli store, men de har fortsatt ikke utviklet drøvtyggeregenskapene sine så de må ha mjølk fra søya. Det krever masse energi, og det finner vi i det korte saftige graset på utmarksbeite. Nå går sauen hjemme, på nedbeitede havninger. Førsteslåtten er kommet så langt at slipper vi sauen utpå den så trår de bare ned graset. Vi har fått velmente tilbud om rundballer fra bønder som vil hjelpe til, men når sauen først har fått smaken på friskt gras så frister det ikke, sier Bilden.

– Hva tenker dere om at statsministeren og landbruksministeren har tatt turen til Hadeland?

– Det er vel valgkamp. Men vi savner den profesjonelle hjelpa tidligere. Nå famler vi litt i blinde, sier Arne Bilden.

 

Landbruksministeren lyttet, og lovet igjen at det skal være lav terskel for å ta ut ulv fra beiteområder.

– Nå er det åpnet for bruk av hund, og vi vil også vurdere å tillate helikopter dersom det kan være til nytte i fellingsforsøkene, sa han.

Helikopterbruk er imidlertid omstridt, og slettes ikke anbefalt fra Statens Naturoppsyn.

– Jeg forsøker å formidle at det ikke er til hjelp på sommeren, og i denne type terreng, sier Lars Gangås fra SNO.

Fakta om sauetapene på Hadeland

Tirsdag 30. mai 2017: 32 sauer i Skrukkelia, Hurdal

Torsdag 1. juni 2017: 18 sauer på Gran østås

Søndag 4. juni 2017: 19 sauer på Gran Østås

Tirsdag 6. juni 2017: 18 sauer på Gran østås

Onsdag 7. juni 2017 : angrep på Gran Østås

Fredag 9. juni 2017: angrep på Flårud, Eina hvor 11 sau ble drept og 12 skadde. Det ble også funnet åtte skadde sau lørdag 18. juni fra et angrep som skjedde før det på Flårud.

Mandag 12. juni 2017: Fem søyer og to lam i Helgedalen

Tirsdag 13. juni 2017: Oppdaget angrep på sau i Hennung-området.

Søndag 18. juni 2017: Tap på Eina, fellingsforsøk iverkksatt og avsluttet.

Mandag 19. juni 2017: To skadde søyer funnet på Gran østås. Trolig tre dager gamle skader.

Tirsdag 20. juni 2017: Funn på Gran Østås, samme sted som 1. juni. To skadde søyer som skulle hatt fire lamunger til sammen. Tre av lamungene er savnet. SNO mener ulv har angrepet søyene natt til tirsdag.

Onsdag 21. juni: Seks søyer og ett lam funnet på Gran østås. Bekreftet tatt av ulv.

Torsdag 22. juni: Tre døde sauer, samt ei søy og et lam som var skadet, ble funnet nær Lygna. Dyrene er bekreftet tatt av ulv. Det ble i tillegg funnet tolv døde sauer fra angrep tidligere i uka.

Tirsdag 27. juni: Tapstallene ble oppdatert til 169 sauer og lam, fordelt på 14 angrep.

Søndag 2. juli: 7 nye sauer ble funnet etter ulveangrep på totensida av øståsen.

Tirsdag 4. juli: Ett nytt sauekadaver ble funnet natt til tirsdag, i samme område som angrepet 2. juli.

Mandag 10. juli: Tre nye sauer drept av ulv ble funnet natt til mandag. Sauene ble funnet i Gran kommune. Det skal ha blitt funnet flere kadavre på Gran østås i løpet av den siste uka.

Mandag 17. juli: I løpet av de siste dagene er det funnet tolv nye sauekadavre på Totenåsen.

7. august 2017: Ulven ble skutt

Status etter ulvesommeren. Drøyt 300 sauer ble drept eller hardt skadet, og 24 dyreeiere og familier ble berørt.

2018

11. mai 2018: Fellingstillatelse gitt etter observasjon av ulv i Nannestad, Akershus. Gran og Lunner kommuner er del av fellingsområdet, og lokale jegere deltar.

27. mai 2018: Fellingstillatelse gitt etter at Statens Naturoppsyn slår fast at tre sauer er tatt av ulv i Jevnaker, nord for Øyangen.

28. mai 2018: Tre lam til meldt funnet i samme område i Jevnaker.

29. mai 2018: Ytterligere ei søye og et lam meldt funnet i området.

Fikk se kadavre

Landbruksministeren ble også tatt med til setra på Helgedalen sør hvor Bildens kadavre fortsatt ligger.

– Det vanskelige er at skadene på sauen er så vanskelige å se. Denne lamungen la seg ved hytteveggen natt til mandag da jeg sov over på setra. Jeg så et lite sår som verket, og ved nærmere undersøkelse så vi at den var så skadet av ulven at den måtte avlives, fortalte Arne Bilden.

 

Med helikopter

Til nå har det vært mye prat, men ingen forsøk på å bruke helikopter i jakten på ulven. Den eneste som til nå har ankommet fellingsområdet i helikopter er statsminister Erna Solberg. Hun ankom Åstjern sammen med sin stab, og fikk samme introduksjon som landbruksministeren fikk på Helgedalen. Hun fikk også se bilder av ulvens herjinger i Gran og Hurdal.

 

– Å møte folk som opplever at dyr som de har tatt vare på, og har et personlig forhold til bli lemlestet på denne måten gjør selvfølgelig inntrykk. Selv om jeg har sett bilder og hørt historiene før, så gjør det inntrykk å møte menneskene, sa Solberg til Hadeland.

 

– Hvilke forventninger oppfatter du nå at sauenæringa på Hadeland har til regjeringen?

– At vi skal klare å gjennomføre det vi har sagt. Vi skal ha veldig lav terskel for å ta ut ulv i prioriterte beiteområder. Her skal det ikke være ulv. Jeg skjønner at felling er vanskelig på sommeren, og derfor har vi tillatt utradisjonelle jaktmetoder på en ulv som har gjort veldig stor skade, sa Solberg.

 

 

Lav terskel

Kari-Anne Jønnes (H) sitter i rovviltnemnda i Oppland, og har ikke vært bare positiv til egen regjering i håndtering av rovviltspørsmålene.

– Vi har vært helt tydelige på at vi mener stortingsforliket skal forvaltes. Her skal det ikke være ulv, vi skal ivareta beitedyra. Vi er fornøyd med at statsministeren kommer, og at det er gitt tillatelse til å bruke hunder. Det er bra det presiseres at terskelen er lav for å ta i bruk nødvendige tiltak, sier Jønnes.

 

Bildeserie

Bildeserie fra statsministerbesøket