GRAN: – Jeg har vært ute for å sjekke, og dette er angrep som er gjort i natt, sier han.

Tirsdag morgen ble det funnet to skadde søyer som skal ha blitt angrepet av ulv i natt.

Mandag kveld ble det også funnet to søyer. Disse hadde skader som var cirka tre dager gamle, og var noen kilometer unna tirsdagens funnsted.

Fellingstillatelsen fra fylkesmannen i Oppland gjelder inntil to ulver, og går ut klokka 12 tirsdag. Det er imidlertid uttalt at det er svært lav terskel for å forlenge tillatelsen.

– Vi har fått muntlig forlengelse i ei ukes tid. Fylkesmannen skriver på det nå, sa fellingsleder Kjell Bakken til Hadeland ved 08-tida tirsdag morgen. 

I melding sendt fra fylkesmannen heter det at fellingstillatelsen er utvidet til mandag 26. juni klokka 12. Bakgrunnen er dokumentasjon av to skadete sauer ved Bråa på Gran østås natt til tirsdag.

- Fylkesmannen vurderer det framtidige skadepotensialet i området som stort, og ønsker ut fra en samlet vurdering å forlenge skadefellingstillatelsen i to uker, skriver fylkesmannenn i Oslo og Akershus i sitt vedtak. Tillatelsen gjelder inntil to ulv. Gran kommune er ansvarlig for fellingsforsøket i Oppland, og Hurdal kommune i Akershus.

 

Fakta om sauetapene på Hadeland

Tirsdag 30. mai 2017: 32 sauer i Skrukkelia, Hurdal

Torsdag 1. juni 2017: 18 sauer på Gran østås

Søndag 4. juni 2017: 19 sauer på Gran Østås

Tirsdag 6. juni 2017: 18 sauer på Gran østås

Onsdag 7. juni 2017 : angrep på Gran Østås

Fredag 9. juni 2017: angrep på Flårud, Eina hvor 11 sau ble drept og 12 skadde. Det ble også funnet åtte skadde sau lørdag 18. juni fra et angrep som skjedde før det på Flårud.

Mandag 12. juni 2017: Fem søyer og to lam i Helgedalen

Tirsdag 13. juni 2017: Oppdaget angrep på sau i Hennung-området.

Søndag 18. juni 2017: Tap på Eina, fellingsforsøk iverkksatt og avsluttet.

Mandag 19. juni 2017: To skadde søyer funnet på Gran østås. Trolig tre dager gamle skader.

Tirsdag 20. juni 2017: Funn på Gran Østås, samme sted som 1. juni. To skadde søyer som skulle hatt fire lamunger til sammen. Tre av lamungene er savnet. SNO mener ulv har angrepet søyene natt til tirsdag.

Onsdag 21. juni: Seks søyer og ett lam funnet på Gran østås. Bekreftet tatt av ulv.

Torsdag 22. juni: Tre døde sauer, samt ei søy og et lam som var skadet, ble funnet nær Lygna. Dyrene er bekreftet tatt av ulv. Det ble i tillegg funnet tolv døde sauer fra angrep tidligere i uka.

Tirsdag 27. juni: Tapstallene ble oppdatert til 169 sauer og lam, fordelt på 14 angrep.

Søndag 2. juli: 7 nye sauer ble funnet etter ulveangrep på totensida av øståsen.

Tirsdag 4. juli: Ett nytt sauekadaver ble funnet natt til tirsdag, i samme område som angrepet 2. juli.

Mandag 10. juli: Tre nye sauer drept av ulv ble funnet natt til mandag. Sauene ble funnet i Gran kommune. Det skal ha blitt funnet flere kadavre på Gran østås i løpet av den siste uka.

Mandag 17. juli: I løpet av de siste dagene er det funnet tolv nye sauekadavre på Totenåsen.

7. august 2017: Ulven ble skutt

Status etter ulvesommeren. Drøyt 300 sauer ble drept eller hardt skadet, og 24 dyreeiere og familier ble berørt.

2018

11. mai 2018: Fellingstillatelse gitt etter observasjon av ulv i Nannestad, Akershus. Gran og Lunner kommuner er del av fellingsområdet, og lokale jegere deltar.

27. mai 2018: Fellingstillatelse gitt etter at Statens Naturoppsyn slår fast at tre sauer er tatt av ulv i Jevnaker, nord for Øyangen.

28. mai 2018: Tre lam til meldt funnet i samme område i Jevnaker.

29. mai 2018: Ytterligere ei søye og et lam meldt funnet i området.

 

Starter nytt fellingsforsøk

Det blir igangsatt fellingsforsøk tirsdag formiddag. Forrige uke ble det gitt tillatelse til bruk av hund i forsøket på å felle ulv. Disse ble sendt hjem til Sverige mandag kveld.

– Vi har begynt å tvile på at ulven fremdeles er i dette området, uttaler fellingsleder Lars Gangås i SNO til NRK.

– Det er utgjort. Men vi setter i gang fellingsforsøk likevel, og bruker andre hunder. Dette er sporhunder trent av fylkesmannen, sier fellingsleder Kjell Bakken til Hadeland tirsdag morgen.

Fellingsforsøket konsentrerer seg om området Knatta og Avrillen på Gran Østås. Det kan bli stengt veger for at jegerne skal få mest mulig ro til å gjennomføre fellingsforsøket. Bakken sier jaktlaget er ved godt mot, men at de synes det er forferdelig at det ikke skjedde noe mens den faglige hjelpa var på bygda.

– Kan de svenske hundene kalles tilbake?

– Ja, men ikke på to dager, sier Bakken.

– Dette er områder hvor det er gjort funn også tidligere. Hva tenker du om det?

– Det begynner å lukte revir. Det kan se ut til at ulven har slått seg til, og at det kan bli en familie. Det er tredje uka med funn i dette området. Jeg understreker at dette er mine antakelser, sier Bakken.

– Nå må vi tenke nytt

Kjetil Ulset i Gran saubeitelag er ikke overrasket over at det er nye angrep. Han forteller at de to søyene som ble funnet tirsdag morgen skulle hatt med seg fire lamunger, men hadde med bare en.

– Tre lamunger er altså savnet, sier han.

Etter tre uker med angrep og mislykkede fellingsforsøk er han nå av den oppfatning at det må tenkes nytt.

– Vi har et forslag til en strategi som vi vil presentere for mattilsynet og fylkesmannen i dag, sier Ulset, men ønsker ikke å utdype hva det er før han eventuelt får grønt lys.

– Det som er utfordrende nå er at en god del sau er kjørt ned igjen fra skogen. I tillegg er to store flokker samlet i innhegninger på Tommelsjøen og Helgedalen. De som er igjen er spredd over store områder som følge av angrepene. Det er derfor vanskeligere å oppdage ferske angrep nå enn for to uker siden, forklarer Ulset.

Saubeitelaget har hatt folk på øståsen i natt. Funnene tirsdag morgen ble gjort av saueeieren. Det er nå sju forskjellige saueeiere som er rammet.

Bildeserie

Bilder fra ulveangrepene i Gran

Bildeserie

Bildeserie fra statsministerbesøket

 

Artikkelen oppdateres