Se fra klokka 17: Følg kommunestyret i Gran direkte

Kommunestyret i Gran har ei lang saksliste foran seg i kveld. Det skal konstitueres ny rådmann, og den etterhvert så mye omtalte og falleferdige vegstasjonen skal opp til behandling. Blant mye annet.

DEL

Møtet innledes med en orientering om Gran kommunes formålsbygg - sak om status og videre prioriteringer.

Dette er sakslista:

20/20 Referatsaker til kommunestyremøtet 14.05.2020

21/20 Gran kommunes årsregnskap og årsmelding for 2019.

22/20 Rebudsjettering av investeringer fra 2019 til 2020, del 2

23/20 Deltagelse i finansiering av nye lokaler på Gjøvik interkommunale legevakt

24/20 Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2020 - 2024

25/20 Valg av meddommere til Eidsivating lagmannsrett, Gjøvik tingrett,Vestoppland og Sør-Gudbrandsdal jordskifterett, samt forslag til skjønnsmedlemmer 2021 - 2024

26/20 Godkjenning av tiltredelsesavtale med Smedsrudbrovollen sameie

27/20 Ny Driftstasjon

28/20 Mohagen sør - økning av kostnadsramme

29/20 Møteplan for kommunestyret, formannskapet, planutvalget mv. 2021

30/20 Forespørsel om leie av parkeringsplasser på kino-tomta i Brandbu sentrum

31/20 Nærings- og miljøtiltak i skogbruket NMSK, skogstrategi og overordnete retningslinjer 2020-2023

32/20 Tildeling av nye vegnavn ved Lygna og Gulsjøen, samt deler av tofylkesveger

33/20 Endre vegnavn - Gjefsenmoen

34/20 Interpellasjon fra Liv Kristin Lyngstad (FSVR) om å støtte oppropet «Evakuer barna fra Moria»

LES INNLEGG: Liv Kristin Lyngstad: Evakuer barna i flyktningleiren Moria!

35/20 Konstituering rådmann

LES OGSÅ: Leif Arne Vesteraas foreslås konstituert som rådmann i Gran

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt!

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken